PERMOHONAN PERTUKARAN PINJAMAN ( 3% ) KEPADA PEMBIAYAAN UJRAH ( 1% ) - I luv evrything about ..... I luv evrything about .....: PERMOHONAN PERTUKARAN PINJAMAN ( 3% ) KEPADA PEMBIAYAAN UJRAH ( 1% )

06 January 2011

PERMOHONAN PERTUKARAN PINJAMAN ( 3% ) KEPADA PEMBIAYAAN UJRAH ( 1% )

Nik Nurehan | Thursday, January 06, 2011 | 4 Komen
Rasulullah s.a.w bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang maksudnya : “Sesiapa mati, sedangkan dia masih menanggung hutang satu dinar atau satu dirham, maka akan diambil ganti daripada kebaikannya, kerana di sana tidak ada dinar dan tidak ada pula dirham”.

Siapakah yang layak untuk menerima tawaran Ujrah 1%?
Jawapan : Tawaran perubahan pinjaman sedia ada (3%) kepada pembiayaan Ujrah 1%
layak diterima oleh peminjam-peminjam sedia ada yang masih mempunyai baki pinjaman
PTPTN pada 1 Jun 2008 kecuali bagi kes-kes berikut :
i. Telah dikenakan tindakan penguatkuasaan dan undang-undang
ii. Peminjam yang telah melanggar perjanjian pinjaman terdahulu – (batal
pinjaman, gagal pengajian, berhenti pengajian dan mendapat penaja lain)

Apakah tindakan yang perlu diambil bagi membolehkan saya mendapat tawaran Ujrah?
Jawapan : Peminjam perlu mengambil langkah-langkah berikut :
i. Membuat pendaftaran melalui laman web PTPTN (www.ptptn.gov.my)
dengan menggunakan no kad pengenalan dan memasukkan alamat e-mel
peminjam;
ii. Mengemas kini maklumat yang diperlukan melalui link yang dihantar ke
alamat e-mel peminjam yang didaftarkan;
iii. Mencetak dan menandatangan dokumen tawaran yang dihantar ke alamat
e-mel peminjam; dan
iv. Menghantar dokumen tawaran yang lengkap (sila rujuk panduan
pengisian) kepada PTPTN dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh tawaran

Apakah asas penawaran Ujrah?
Jawapan : Asas yang digunakan adalah seperti berikut :
i. Jumlah pembiayaan : Berdasarkan jumlah baki hutang pada 1 Jun 2008
ii. Tarikh kuatkuasa : 1 Jun 2008
iii. Tempoh bayaran balik baru : Baki tempoh bayaran balik pada 1 Jun 2008
berdasarkan pinjaman asal

Apakah yang dimaksudkan dengan baki hutang pada 1 Jun 2008?
Jawapan : Baki hutang pada 1 Jun 2008 bermaksud jumlah prinsipal dan juga kos
pentadbiran yang masih belum dijelaskan, mengambil kira semua bayaran balik yang
telah dibuat sebelum 1 Jun 2008.

Bagaimanakah Ujrah dikira?
Jawapan : Jumlah Ujrah = Jumlah Pembiayaan Pokok x Kadar Ujrah (1%) x tempoh
bayaran balik (tahun)

Related Posts

4 comments:

Popular Posts

I luv evrything about ..... © . Designed by MaisarahSidi.com